TBM Nedir

TBM Nedir?

TBM, Yeşilay tarafından geliştirilen, teknoloji, tütün, alkol ve madde bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam modüllerinden oluşan, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamını bu konularda bilgilendirmeyi ve farkındalıklarını arttırmayı amaçlayan bir birincil önleme programıdır.

TBM Eğitimleri

TBM FORMATÖR EĞİTİMİ

Yeşilay’dan TBM Uygulayıcı Eğitimi almış uygulayıcıların eğitim modüllerinden birinde uzmanlaşarak TBM Uygulayıcısı yetiştirecek yeterliliği kazanması amacıyla gerçekleştirilen dört günlük eğitim programıdır. Katılımcılar eğitim programını tamamladıklarında “formatör” unvanını kazanırlar ve farkındalık eğitimleri vermenin yanı sıra, TBM uygulayıcılarını da yetiştirebilirler. Eğitim gördükleri alana göre “Tütün Bağımlılığı Formatörü”, “Alkol Bağımlılığı Formatörü” vb. unvanlar alırlar. Çalıştıkları kurum tarafından kendilerine katılım sertifikası düzenlenir. Formatör eğitimlerini sadece Yeşilay Eğitim Yönetimi Müdürlüğü gerçekleştirebilir.

TBM UYGULAYICI EĞİTİMİ

Öğrenci ve/veya yetişkin kitleye doğrudan eğitim verebilecek yeterlilikte ve formasyonda olan katılımcılara yönelik gerçekleştirilen üç günlük eğitim programıdır. Programı başarıyla tamamlayanlara “TBM Uygulayıcısı” unvanı verilir ve Yeşilay tarafından kendisine katılım belgesi düzenlenir. Uygulayıcı eğitimleri, Yeşilay Eğitim Yönetimi Müdürlüğü tarafından veya formatörlük eğitimi verilmiş kurumlar ile Yeşilay Eğitim Yönetimi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilir.

TBM FARKINDALIK EĞİTİMİ

Katılan kişilerin bağımlılık konusundaki bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını arttırmak üzere gerçekleştirilen tek oturumluk eğitim programı. Eğitimin gerçekleştirilmesinden bölgedeki Yeşilay Şubesi, ilgili bakanlık ya da kurumlar sorumludur. Eğitim, çeşitli kurumlarda görevli olup Yeşilay’dan formatör ya da uygulayıcı eğitimi almış kişiler tarafından gerçekleştirilir.

Kurumsal İşbirlikleri​​​​​​​


UYGULAYICI AnaOkulu İlkokul Ortaokul LİSE YETİŞKİN EBEVEYN
Yükleniyor